Giới thiệu chung về HTX AN TÂM

Địa Điểm: bản An Thái,xã Mường Sang,huyện Mộc Châu,tỉnh Sơn La
HTX liên kết các hộ nông dân địa phương sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra những sản phẩm rau sạch, chất lượng cao. HTX An Tâm ngày càng phát triển cả về chất và lượng. Tiền thân HTX là tổ hơp tác sản xuất rau an toàn gồm 4 thành viên sau đó phát triển thành HTX với 19 thành viên. Năm 2020, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi HTX kết nạp thêm 30 thành viên, tạo sinh kế bền vững cho 49 thành viên với tổng diện tích canh tác 15ha trong đó có 8ha đạt tiêu chuẩn VietGAP.